Pôvod moderných Grékov-potomkovia Aristotela či Svätopluka?

Autor: Maximos Dragounis | 17.5.2010 o 23:04 | (upravené 18.5.2010 o 14:38) Karma článku: 6,95 | Prečítané:  2653x

V poslednej dobe je Grécko a Gréci veľmi skloňovaný pojem na Slovensku a stretol som sa s názormi ľudí ktorí si myslia, že Gréci nie su potomkovia antických Grékov. Podobnú teóriu zastávajú hlavne mnohí Albánci, Skopiančania a tiež niektorí Turci. Ja v tomto článku budem vychádzať iba z vedeckých poznatkov najmodernejšej vedy a na konci sa dozvieme pravdu.

Pôvod pochybovania

    Grécke ženy z rôznych období-Staroveká Grékyňa, Aténčanka z 19. stor. a moderná Grékyňa

V 19. stor. Gréci ožili a zvádzali kruté boje v národnej revolúcií proti Turkom. Pojem "Grécko" sa v Európe prvýkrát skloňovalo v inom kontexte ako o starovekom Grécku. V tejto dobe žil aj rakúsky historik Jakob Fallmerayer, ktorý ako prvý položil teóriu, že moderní Gréci obývajúci Grécko nemajú nič spoločné s antickými Hellénmi. Podľa neho sú súčastní Gréci potomkovia hlavne Slovanov a polovicu starého Grécka obývajú kresťanskí Albánci-Arvaniti. Podľa neho starovekí Gréci boli svetlá-nordická rasa, podobná ako starovekí Germáni a teda moderní Gréci nie su ich potomkami. Fallmerayer tvrdil, že grécka rasa bola z Európy vyhubená medzi 6.-8. stor. Slovanmi. Falmerayer však svoju teóriu postavil na polopravdách a pomenenej histórií. Jeho teóriu odsúdili v jeho dobe mnohí významní vedci ako rasistickú a prikrášlenú. Jeho teóriu (hoci bola vedecky vyvrátená) si osvojili spomínané národy, ktoré majú zlé vzťahy s Gréckom. Poďme sa však pozrieť na čom Fallmerayer svoju teóriu postavil.

Krátka história Grékov od 6. stor. po Kr.

1-Slovania 

Fallmerayer mal pravdu v tom, že v 6 stor. Grécko osídlili Slovania. Byzantská hranica na Dunaji sa zrútila a celý Balkán zaplavili Slovania. Osídlili aj pevninské Grécko, dostali sa až na západný Peloponéz. Práve západný Peloponéz bolo jedno z najhustejších slovanských osídlení na Balkáne. Fallmerayer tvrdil, že títo "barbarskí Slovania" vyhubili a vyhnali celé Grécke obyvateľstvo. V skutočnosti to bolo presne naopak. Slovania sa ku podrobeným Grékom správali veľmi mierumilovne, nežiadali od nich nič iné, iba uznať ich vládu. Gréci boli vyspelí, Slovania boli na nižšej úrovni a tak spolu začali obchodovať. Ku Slovanom sa tak dostávala civilizácia a tiež bohatsvo Grékov. Archeologické nálezy z tejto doby poukazujú na mierové spolužitie. Niektorí Gréci z Peloponézu sa však s podrobením nezmierili a tak odišli na Sicíliu a do južného Talianska (v týchto krajoch žili Gréci a územie patrilo Byzancií). Situácia sa začala meniť až v 8. stor., kedy Byzantskí Gréci ukľudnili východnú perzskú hranicu a mohli sa venovať situácií na Balkáne. Byzantské vojská mnohokrát prenikli do Grécka a odviedli množstvo Slovanov do zajatia. Generál Staurakios vraj počas jednej výpravy z Grécka odniesol okolo 200 000 Slovanov, ktorých usadil na perzskej hranici. Slovania v Grécku sa začali proti odvliekaniu búriť a začiatkom 9. stor. vypukla na Peloponéze obrovksá slovanská vzbura. Cisár Nikiforos však pri meste Patra Slovanov porazil. Porážka mala dopad na ďaší osud gréckych Slovanov. Cisár Nikiforos prikázal Slovanov z Grécka presídliť na perzskú hranicu (dnešné východné Turecko), kde by muži slúžili ako vojaci. Tak teda v 9. stor. Väčšina Slovanov Grécko opustila. Cisár potom rozkázal, aby na do Grécka (hlavne na Peloponéz a do Thesálie) prišli Gréci z južného Talianska, Sicílie a Anatólie posilniť miestnu grécku populáciu. O vysídlení Slovanov a následnej kolonizácií Grécka Grékmi však Fallmerayer mlčí, ani jedna zmienka o tak dôležitom obrate v prospech Grékov. Fallmerayer tvrdí, že Slovania boli iba pogréčtení, pričom máme jasné správy a cisárske nariadenia o presídlovaní obyvateľov. Byzantské kroniky potvrdzujú, že Grécko ostalo kontinuálne počas slovanskej okupácie osídlené Grékmi. V Grécku ostalo iba malé slovanské etnikum (Milingovia a Ezeriti), utiahnuté v horách, ktoré však v nasledujúcom období prišlo do kontaktu s Grékmi a pomiešalo sa s nimi. V nasledujúcej časti si túto teóriu potvrdíme aj vedecky. 

 Starý Slovan

2-Albánci

Medzi 13.-16. storočím sa v častiach južného Grécka usadzovali Albánci-Arvaníti. Boli to ortodoxní kresťania a teda keď sa usadili v Grécku označili sa za Grékov (Romii, Ellines). Arvaniti sa usadili v kraji Attika (kraj kde sú Atény), južnej Bojótií, južnej Euboji a na severovýchode Peloponézu (Argolida). Väčšinu však tvorili iba v Attike. Svoj jazyk si uchovali až dodnes, no už od nepamäti sa cítia byť Grékmi a odmietajú označenie Albánci. Okrem toho, Arvaniti asimilovali pôvodnú grécku menšinu na územiach kde sa usadili. Fallmerayer keď raz prišiel do Grécka býval v Attike a prekvapilo ho, že sa tam nerozpráva grécky a tak povedal, že polovica Grécka je obývaná "Albáncami". Opäť to radikálne prehnal. Attika v 19. stor. mala iba 25 000 obyvateľov, pričom 10 000 z nich boli Gréci (obyvatelia Atén a Megary), asi 12 000 Arvaniti a 3000 moslimovia gréckeho, albánskeho a tureckého pôvodu. Arvaniti v kraji Rumélia (väčší územný kraj vrátane Attiky) teda tvorili okolo 5% obyvateľstva, zbytok rozprával po grécky. Na Peloponéze Arvaníti tvorili asi 8% obyvateľstva. Teda tieto čísla asi ťažko tvoria polovicu, keďže pevninské Grécko tvoria ešte ďalšie štyri územia. Dôležité je aj povedať, že v roku 1923 sa konala Grécko-turecká výmena obyvateľov, pričom do Grécka prišlo 2 milióny Grékov a asi 500 000 z nich osídlilo Attiku (vrátane Atén), ktorá bola veľmi riedko osídlená (sotva 100 000 ľudí, z toho v r. 1923 asi 40 000 boli Arvaniti). Nehovoriac o státisíce iných etnických Grékov, ktorí sa tu usadili. Dnes má Attika skoro 5 miliónov obyvateľov, pričom pôvodných Arvanitov tu dnes už zrejme nenájdeme ani 100 000. Dnes má Grécko 11 miliónov obyvateľov a asi 300-tisíc Grékov má predka Arvanita, takže ani táto Fallmerayerova teória nieje pravdivá.

Vedecké dôkazy

Moderný a antický Grék-antropologické štúdium

Od polovice 20. sto. sa v Grécku konali viaceré antropologické výskumi obyvateľstva. Prvý výskum robil grécky antropológ, uznávaný aj v zahraničí (hlavne USA, Rusko, Británia) Aris Pulianos. Pán Pulianos ako prvý vedecky dokázal, že skeletové materiály antických a moderných Grékov sa v proporciách skoro vôbec nelíšia. Zistil tiež, že Gréci z Grécka, ostrovov, Anatólie (tureckí Gréci od r. 1923 žijú v Grécku), Gruzínska a Krymu majú spoločný staroveký pôvod a že sú si fyziognomicky podobní. Táto teória ako prvý vyvrátila Fallmerayerovu teóriu o Slovanoch. Ako je možné, že Gréci z pevninského Grécka (podľa Fallmerayera potomkovia Slovanov) si sú podobní s Grékmi z Anatólie, gréckych ostrovov, Gruzínska a z Krymu? V antropológií pokračovali mnohí uznávaní svetoví vedci z Británie a USA, ako doktor Coon a J. Lawrence Angel, ktorí dokázali kontinuitu v Grécku už od starovekých čias. Títo vedci dokázali, že moderní Gréci sú potomkovia dvoch zmiešaných etník-Pelasgov (pôvodní obyvatelia Grécka pred príchodom Grékov) a starogréckych kmeňov. Toto miešanie prebehlo medzi rokmi 3000-1000 pred narodením Krista.

 Moderní Gréci

Koncom 20. stor. tým svetových odborníkov v genetike z USA, vedený doktorom Lugim L. Cavalli Sforzom, Albertom Piazzom a Paolom Menozzim skúmali genetický pôvod Európanov. V prípade Grékov sa zistila vec, ktorá definitívne vyvrátila Fallmerayerovu teóriu. Genetickým výskumom Grékov sa potvrdilo, že moderní obyvatelia Grécka sú potomkovia starovekého etnika, ktoré v Grécku žije už viac ako 5000 rokov. Gréci sú tak výsledkom zmiešania pôvodného obyvateľstva Grécka (Pelasgovia) so starogréckymi kmeňmi (Ióni, Dóri, Achájci, Aiolovia, Epiróti, Makedónci). Našla sa aj príbuznosť so staroanatólskymi národmi (Lýdi, Frýgovia, Kappadóčťania) s ktorými sa premiešali starovekí Gréci. Títo vedci porovnávali aj DNA starovekých Grékov z 5. stor. pred Kr. s DNA moderných Grékov, pričom našli evidentné genetické spojenie a hlavnú rasovú kontinuitu medzi tímito dvoma subjektami. Zistilo sa tiež, že obyvatelia Grécka, Sicílie, južného Talianska a západného Turecka sú príbuzní. Je to preto, lebo všetky tieto územia v staroveku (a čiatsočne aj dnes) obývali starovekí Gréci. Veľmi zaujímavý bol aj ich genetický nález obyvateľov ostatného Balkánu. Zistilo sa, že slovanské národy Balkánu (Srbi, Chorváti, Slovinci, Bosniaci a Bulhari) majú iba malé genetické spojenie so starovekými Slovanmi, ale že sa jedná o potomkov pôvodného starovekého obyvateľstva balkánu (Illýri, Tráci, Paióni). Špecifický gén starých Slovanov bol tzv. gén typu R1a1, ktorí mali starí Slovania v zastúpení 75%. Moderní Gréci majú tento gén v 5% zastúpení a moderné slovanské národy Balkánu majú tento gén v okolo 12-15%-tnom zastúpení. Môžeme si to porovnať s Poľskom, kde sa tento gén vyskytuje v 60% zastúpení, podobne tak je tomu v Rusku, ale tiež aj v Maďarsku. Podľa dobových popisov, boli starovekí Slovania zväčša svetlovlasí a zelenookí, Gréci naopak, tak ako aj v staroveku, tak aj teraz sú na 80% tmavovlasí a tmavooký národ. 

Tak teda až v 21. stor., kedy veda a genetika takto neuveriteľne postúpili, môžeme definitívne povedať, že Moderní a antickí Gréci sú jedno a to isté.

Kontinuita na základe tradícií

 Tanec Tsamiko a suknica fustanella

 

Aj bez vedy by sme mohli dokázať kontinuitu Grékov od staroveku po súšastnosť, jednak je to modernými gréckymi jazykmi, ktoré sa vyvynuli zo starovekej gréčtiny a tiež ľudovými tradíciami.

 Spisovateľ Thukidides v 5. stor. pred. Kr. napísal že uctievanie Platana je prastarý grécky zvyk. Tento zvyk je v Grécku dodnes. Gréci si veľmi potrpia na strom platan (gr. platano), ktorý až mysticky ustievajú. Ďalej sú to ľudové tradície a povery, vychádzajúce z antickej mytológie. Napr. novopostavený most nevydrží dlho, pokiaľ sa doň nezamuruje mladá žena alebo grécky nomádsky kmeň Sarakatsani dodnes veštia budúcnosť z kostí zvierat. V Grécku dodnes existujú prežitky pohanských sviatkov, teraz sú však venované kresťanským svätým. Spôsob oslavy gréckych hostín sa od staroveku skoro vôbec nezmenil, bujaré oslavy, tance, spevy, sprievody, masky, tým boli Gréci charakterizovaní v staroveku a aj dnes. Oslava gréckej Veľkej noci si uchovala radu starogréckych pohanských zvyklostí. Obyvatelia časti kraja Thesália-Karaguni, majú na svojich krojoch ornamenty, veľmi podobné tým, ktoré sa maľovali v temnom starogréckom období na antické vázy. Grécky mužský kroj z pevninského Grécka-suknica fustanella sa vyvynula zo starovekého gréckeho vojenského obleku. Ženy zo severogréckeho kraja Imathia nosia na hlave čiapky, ktoré vyzerajú ako starogrécke korintské prilby. Nosia ich už od čias Alexandra Veľkého, ktorý týmto ženám povolil nosiť prilby, lebo pomohli jeho vojsku.

 Moderné grécke dievča z Megary

Kontinuitu nájdeme aj v gréckych frázach ako Ilios vasilevi- v doslovnom preklade to znamená Boh Hélios kraľuje, no myslí sa tým Slnko svieti. Boh Hélios (gr. Ilios) bol boh slnka. Iný príklad je Pije ston Adi-v doslovnom preklade: Išiel za Hádesom, no myslí sa to že daný človek zomrel. Boh Hádes (gr. Adis) bol totiž boh podsvetia a ak niekto zomre idek k Hádesovi. Novogrécke slovo pre víno je krasi. Vyvynulo sa to zo starogréckej vínnej nádoby kratir. Po starogrécky bolo víno inos.  

Kontinuitu nájdeme aj v hudbe a tancoch. Moderné grécke nástroje sú dychové-zurna, flojera a brnkacie buzuki, baglama, kanonaki. Starovekí Gréci tiež hrali na brnkacie a dychové nástroje a moderné grécke nástroje sa vyvynuli zo starovekých. Kontinuita je aj v melódií. Grécka orientálna melódia sa datuje do mykénskej doby (okolo r. 2000 pred Kr.) a v Grécku pretrvala dodnes. Národný tanec Grékov je panhellénsky tanec Syrtos. Tento tanec je prvýkrát zmienený v 1. stor. Moderné grécke tance sa tancujú do kruhu, žena a muž nie sú v kontakte a často sa tancuje odelene, ženský kruh a mužský kruh. Presne takto to vyzeralo aj v starovekom Grécku. Nezabúdajme aj na tradičnú grécku pohostinnosť, priateľstvo a láskavosť pohostenia cudzinca. Takto sú Gréci charakterizovaní už tisíce rokov. V gréčtine sa dokonca pohostinnosť povie filoxenia, čo je spojením slova filia-priateľstvo xenos-cudzinec.  Existujú mnohé ďalšie tradície, no myslím, že stačilo toto.

 

V tomto článku som teda po historickej, kultúrnej i vedeckej časti dokázal kontinuitu Grékov od staroveku po dnešok. Gréci, tak ako aj všetky iné národy Európy sú pomiešaní, no našimi hlavnými predkami boli Aristoteles, Sokrates, Perikles a tiež všetci ostatní, roľníci a pastieri starovekého Grécka.     

       

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Vkladné knižky kedysi využívala mafia. Aké sú lepšie investície

Čo urobiť s veľkou sumou našetrených peňazí a čo robiť, ak si chcem šetriť každý mesiac po troche? Denník SME sa pokúsil objasniť niektoré známejšie druhy sporenia.

EKONOMIKA

Firma, ktorej zadržali kamióny: Hľadáte problém tam, kde nie je

North Sea Express je podozrivá z vykorisťovania.


Už ste čítali?